Правила подписки


Оформление подписки on-line

 
Договір приєднання про надання послуг з передплати та доставки передплатних видань
Цей договір про надання послуг з передплати та доставки передплатних видань (далі – Договір), який є договором приєднання згідно зі ст. 634 Цивільного кодексу України, укладено між Вами (далі – Передплатник) і ТОВ «Видавничий дім «Бліц-Інформ» (далі – Видавничий дім).

1. Умови цього Договору є умовами щодо оформлення передплати та доставки передплатних видань відповідного каталогу передплатних видань Видавничого дому.

2. Передплатник, що має на меті передплатити будь-яке видання з Каталогу Видавничого дому,  має ознайомитись з умовами цього Договору та обрати один із зручних способів оформлення передплати:
3. Звернувшись до Видавничого дому за одним із способів оформлення передплати, передбачених пунктом 2 цього Договору, з проханням надати послуги з передплати та доставки передплатних видань на своє ім’я та/або на користь третьої особи, Передплатник тим самим погоджується з умовами цього Договору.

4. Після звернення до Видавничого дому з вимогою оформлення передплати за одним із зручних способів, викладених у п. 2 цього Договору, фахівець Видавничого дому обов’язково зв’яжеться з Передплатником і надасть допомогу та/або самостійно заповнить спеціальну форму заявки на передплату, дотримуючись вказівок Передплатника.

У разі самостійного заповнення Передплатником заявки на передплату на сайті, він зобов’язаний зазначити всі відомості [2], передбачені формою заявки на передплату, що наводиться нижче та є невід’ємною частиною цього Договору.

5. На підставі заявки на передплату фахівець Видавничого дому заповнює рахунок-фактуру на оформлення послуг з передплати та доставки передплатних видань, який за домовленістю з Передплатником може бути доставлений до офісу або надісланий факсом.

6. При отриманні рахунку-фактури Передплатник зобов’язаний перевірити правильність даних, зокрема, найменування видань та передплатні періоди, відповідно до каталогу передплатних видань Видавничого дому, адресу доставки та відповідального за отримання передплатних видань.

У разі виявлення розбіжностей або неточностей, Передплатник повинен звернутися до фахівця Видавничого дому, дані якого зазначені в рахунку-фактурі і який внесе до рахунку-фактури необхідні зміни й надішле виправлений примірник.

7. Передплатник протягом трьох банківських днів з моменту отримання рахунку-фактури проводить оплату послуг Видавничого дому  з передплати та доставки передплатних видань.

У разі здійснення оплати послуг з передплати й доставки передплатних видань пізніше зазначеного строку, який вказаний у п. 11.1. цього Договору, передплатний період скорочується на мінімальний передплатний період. За бажанням Передплатника повернення грошової суми у розмірі вартості послуг за цей мінімальний передплатний період здійснюється за письмовим зверненням Передплатника.

8. Оплачуючи рахунок-фактуру, Передплатник тим самим підтверджує зазначені у ньому дані та погоджується з умовами передплати та доставки (адреса доставки, найменування одержувача, вид доставки, найменування та мова видання тощо).

9. Передплатник не має права використовувати один і той самий рахунок-фактуру для повторної оплати й у такий спосіб самостійно подовжувати період передплати.

10. Якщо Передплатник знаходиться в населеному пункті, де немає представництв Видавничого дому, можлива незначна затримка доставки рахунку-фактури. Про цей факт фахівець Видавничого дому повідомляє Передплатника заздалегідь та домовляється з Передплатником про можливий спосіб доставки рахунку-фактури.

11. Строки відкриття передплати та порядок оформлення передплати

11.1. Передплата  з кур’єрською доставкою оформляється тільки в тих населених пунктах, які обслуговуються кур’єрами Видавничого дому, на період та в строки, зазначені в Каталозі.

Передплатним місяцем слід вважати місяць виходу видання, заявлений видавцем, що відображений у каталозі передплатних видань Видавничого дому. Для видань з мінімальним передплатним періодом понад один місяць місяцем початку передплати слід вважати перший місяць передплатного періоду.

Для оформлення передплати на наступний передплатний місяць необхідно подати заявку на передплату з позначкою «з кур’єрською доставкою»:

• за 68 днів до початку передплатного місяця — (12-та кат.);

• за 50 днів до початку передплатного місяця — (11-та кат.);

• за 37 днів до початку передплатного місяця — (1-ша кат.);

• до 2-го числа місяця, що передує передплатному, — (2-га кат.);

• до 5-го числа місяця, що передує передплатному, — (3-тя кат.);

• до 9-го числа місяця, що передує передплатному, — (4-та кат.);

• до 15-го числа місяця, що передує передплатному, — (5-та кат.);

• до 20-го числа місяця, що передує передплатному, — (6-та кат.).

Належність видання до певної категорії визначається згідно з каталогом передплатних видань Видавничого дому.

11.2. Передплата та доставка на власні видання Видавничого дому, може бути здійснена кур’єрською чи поштовою (через підприємства зв’язку — УДППЗ «Укрпошта») доставкою.

Рахунок-фактуру на передплату власних видань Видавничого дому «Бліц-Інформ» з поштовою доставкою Передплатник зобов’язаний оплатити до 1-го числа поточного місяця.

Передплатник має право оформити передплату власних видань Видавничого дому «Бліц-Інформ» з поштовою доставкою на будь-яку поштову адресу в будь-якому населеному пункті України.

Усі питання стосовно поштової доставки, які виникають у Передплатника, він має вирішувати шляхом звернення або до поштового відділення за місцем доставки видань, або до Видавничого дому в порядку, передбаченому п. 24.2 цього Договору, або до фахівця представництва Видавничого дому, який оформив передплату видань.

12. Передплатні ціни на видання, зазначені в Каталозі передплатних видань Видавничого дому, можуть змінюватися з причин, що не залежать від Видавничого дому (зміна відпускної ціни Видавництвом/Власником/Розповсюджувачем). Вартість передплати і доставки визначається згідно з діючими розцінками Видавничого дому і фіксується в рахунку-фактурі на момент оформлення заявки на передплату.

13. Видавничий дім гарантує якість кур’єрської доставки і належні умови зберігання передплатних видань.

14. Кур’єрська доставка передплатних видань здійснюється у робочі дні з 8:00 години до 16:00 години на робочі місця Передплатника.

Доставку видань у районних центрах здійснюють один раз на тиждень — по понеділках.

Кур’єрська доставка на домашні адреси та абонентські скриньки може бути здійснена за умови узгодження з фахівцем з кур’єрської доставки у відповідному представництві Видавничого дому.

Передплатні видання вручаються під підпис на маршрутному листі кур’єра із зазначенням указаного у заявці на передплату прізвища відповідальної особи на отримання передплатних видань. Вручення передплатних видань охороні, вахтерам або іншим особам здійснюють тільки на підставі письмової заяви (довільної форми) Передплатника, який зобов’язаний зазначити таких осіб під час оформлення передплати окремим листом або у заявці на передплату.

15. При наданні Видавничим домом послуг з кур’єрської доставки передплатних видань (крім власних видань Видавничого дому «Бліц-Інформ») можлива недопоставка видань, у зв’язку із затримкою поставки таких видань контрагентами Видавничого дому (редакціями, видавцями, видавництвами, розповсюджувачами). В цьому випадку послуги з кур’єрської доставки на такі передплатні видання будуть здійснені Передплатнику не пізніше дня, наступного за днем, в який передплатні видання  надійшли на адресу Видавничого дому.

16. Передплатник, який не отримав передплатні видання, за письмовим запитом має право отримати інформацію щодо таких видань у представництві Видавничого дому, яке здійснює кур’єрську доставку передплатних видань.

17. Письмова форма договору про надання послуг з передплати та доставки передплатних видань

Якщо Передплатник бажає укласти договір про надання послуг з передплати та кур’єрської доставки передплатних видань у письмовій формі, скориставшись типовим договором Видавничого дому, він має звернутись до представництва Видавничого дому у відповідному регіоні.

18. Порядок засвідчення факту надання послуг за цим Договором

Кожного місяця за фактом виходу передплатного видання Видавничий дім направляє Передплатнику Акт приймання-передачі наданих послуг з передплати та доставки передплатних видань (далі – Акт) у 2-х примірниках.

1-й примірник Акта залишається у Передплатника.

2-й примірник Акта з підписом уповноваженої особи та завірений печаткою (за її наявності)  Передплатник зобов’язаний не пізніше 10 робочих днів з дня його отримання й у зручний для себе спосіб (поштою або кур’єром Видавничого дому) повернути Видавничому дому.

У разі неповернення Акта в зазначений строк Видавничий дім вважатиме, що послуги за цим Договором надані належним чином.

19. Відповідно до чинного законодавства, у день виникнення податкових зобов’язань, Видавничий дім виписує та направляє Передплатнику податкову накладну згідно з рахунком-фактурою.

20. Участь в акціях, що заохочують до передплати та (або) рекламують її

Передплатники через представництва Видавничого дому мають право брати участь у розіграшах та заявлених (редакціями, видавцями, видавництвами) акціях.

Відповідно до укладених (з редакціями, видавцями, видавництвами) договорів на Передплатників, які оформили передплату через Видавничий дім, поширюються всі опубліковані у цих виданнях умови заходів, що заохочують до передплати та (або) рекламують її.

21. Переадресація передплати

У разі переадресації передплати у межах одного населеного пункту, Передплатники, які хочуть змінити умови кур’єрської доставки передплатних видань через зміну адреси одержувача або осіб, відповідальних за одержання видань, зобов’язані за 5 робочих днів до виходу видань повідомити про це фахівця Видавничого дома, який оформив передплату. Інакше Видавничий дім не гарантує доставку видань за новою адресою у встановлений строк. Для цього Передплатнику необхідно надіслати факсом або передати через кур’єра Видавничого дому лист про зміну адреси доставки.

Переадресація в інший населений пункт проводиться залежно від закриття категорії відповідного видання та графіку його поставки видавцем, починаючи з 1-го числа нового мінімального передплатного періоду.

Передплатник, за бажанням, може отримати бланк листа про зміну адреси доставки у кур’єра Видавничого дому або він має можливість оформити лист у довільній формі на своєму фірмовому бланку. В такому листі Передплатник зобов’язаний зазначити номер рахунку, стару адресу доставки передплатних видань, нову адресу доставки передплатних видань та новий номер контактного телефону. Передплатник зобов’язаний підписати такий бланк або лист та завірити його печаткою (за наявності).

Передплатник зобов’язаний зазначити усі необхідні відомості, у тому числі всі номери рахунків (якщо їх декілька), за якими оплачено передплату і які необхідно переадресувати. Від цього залежатиме збереження видань і своєчасність їх доставки.

Якщо передплату оформлено з поштовою доставкою (тільки для власних видань Видавничого дому), то для переадресації Передплатник зобов’язаний звернутися до представництва Видавничого дому для одержання поштового абонемента. На підставі пред’явленого поштового абонемента і письмової заяви відділ доставки поштового відділення оформить переадресацію.

22.  У разі виникнення потреби змінити вид доставки з кур’єрської на поштову (тільки для передплати власних видань Видавничого дому) Передплатник зобов’язаний звернутись до представництва Видавничого дому, яке оформляло передплату видань, та повідомити такі дані,  зазначивши точну поштову адресу: поштовий індекс, місто, вулиця, номер будинку, номер квартири чи кімнати або номер абонентської скриньки, – за місяць до наступного передплатного періоду.

23. У випадку зміни назви одержувача, якому доставляють передплачені видання, Передплатник зобов’язаний надати інформаційний лист, підписаний відповідальною особою Передплатника, підпис якої завіряється печаткою (за наявності), та на вимогу Видавничого дому документ, що підтверджує юридично засвідчений факт зміни назви одержувача, належним чином затверджений.

24. Розгляд побажань та пропозицій

24.1. Видавничий дім централізовано у найкоротші строки та в будь-якому випадку в строки, передбачені чинним законодавством України, розглядає всі питання та пропозиції Передплатника.

24.2. Якщо Передплатнику оформлено передплату з поштовою доставкою, то про порушення умов доставки Передплатник може повідомити до відділу обліку Видавничого дому за телефонами: (044) 593-68-20.

24.3. Передплатник має право, якщо оформлено передплату з кур’єрською доставкою, подати пропозицію чи повідомити про порушення умов доставки:

• для київських передплатників — за телефонами: (044) 593-68-06, 593-68-16.

• для передплатників інших регіонів — за номером гарячої лінії 0 800 50 17 39 (дзвінки зі стаціонарних телефонів у межах України безкоштовні).

24.4. Претензії Передплатника щодо поліграфічного браку приймаються Видавничим домом протягом чотирьох днів після одержання передплатних видань. Видання може бути замінено з дотриманням таких умов:

• воно не повинно містити позначок та записів Передплатника;

• воно не повинно мати будь-яких ушкоджень, зроблених Передплатником;

• видання повинно мати той вигляд, який воно мало під час одержання.

У разі невиконання перелічених умов заміна ушкодженого видання не здійснюється.

24.5. Будь-які інші побажання та пропозиції Передплатника з питань передплати та доставки приймаються за телефоном гарячої лінії 0 800 50 17 39 (дзвінки зі стаціонарних телефонів у межах України безкоштовні).

25. Анулювання передплати

25.1. Анулювання передплати з кур’єрською доставкою здійснюють тільки на період, на який можна оформити передплату відповідно до п. 11 цього Договору.

25.2. Передплатник має право анулювати передплату на період, який не може бути менше від мінімального передплатного періоду відповідного видання.

25.3. Анулювання передплати, крім передплати з поштовою доставкою, та зарахування залишку сплаченої суми в оплату іншого передплатного індексу Передплатник має право зробити, виконавши такі умови:

- подати до представництва Видавничого дому письмову заявку з проханням анулювати передплачений індекс та замовити інший передплатний індекс, із зарахуванням попередньої оплати в оплату цього індексу;

- у заявці Передплатник повинен зазначити свою адресу та банківські реквізити, номер рахунку-фактури, відповідно до якого було зроблено оплату, видання, на які він бажає анулювати передплату, та причини анулювання;

- заявка має бути підписана уповноваженою особою Передплатника та завірена печаткою (для юридичних осіб).

25.4. Передплату з поштовою доставкою (стосується тільки власних видань Видавничого дому) анулювати не можливо, відповідно до умов договору ДП «Преса» з Видавництвом. Крім того, передплату з доставкою поштою неможливо переоформити на інший вид доставки або на інше видання.

25.5. Якщо Передплатник брав участь в акційній передплаті та отримав будь-яке заохочення за умовами акційної передплати, то така передплата анулюванню не підлягає.

25.6. Умовою переоформлення передплати за рахунок коштів від анульованої передплати на видання інших видавництв є повернення коштів від видавництв, передплату на видання яких анульовано, на розрахунковий рахунок Видавничого дому.

26. Вихід видань

26.1. Видання виходять друком відповідно до заявленої в каталозі передплатних видань періодичності. Якщо кількість місяців у передплатному періоді перевищує кількість заявлених номерів у цьому періоді (наприклад, 1 раз на 2 міс., 2 рази на 3 міс., 4 рази на 6 міс. тощо), то заявлена кількість номерів має вийти після закінчення мінімального передплатного періоду (відповідно 2 міс., 3 міс., 6 міс.). При цьому в рахунку місяці невиходу видань закріплюють за останнім місяцем мінімального передплатного періоду незалежно від реального місяця виходу номерів видання.

26.2. Видавничий дім не несе відповідальності за несвоєчасний вихід видань з вини редакції, видавця, видавництва та несвоєчасну поставку видань з вини розповсюджувачів.

26.3. Видавничий дім у випадку невиходу видань з вини редакції, видавця, видавництва після закінчення передплатного періоду повертає гроші Передплатнику одразу після їх повернення Видавничому дому редакцією, видавцем, видавництвом.

26.4. Вихід спареного номера закріплюють (у рахунку) за першим місяцем періоду, що об’єднується. При цьому такий номер має вийти після закінчення періоду передплати на спарені номери. Закріплення за першим місяцем періоду передплати здійснюють для своєчасного надання замовлення видавцеві. При незапланованому об’єднанні номерів видавець має право враховувати спарений номер за сумарною вартістю передплати на це видання в об’єднаному періоді.

27. Відповідальність

27.1. Всю матеріальну та моральну відповідальність за несвоєчасний вихід з друку, спарені номери, невихід номерів, зміни періодичності виходу, обсягу й ціни видань несуть їх редакції, видавці, видавництва.

27.2. У випадку ліквідації редакції, видавця, видавництва або невиходу видань повернення коштів Передплатникам Видавничий дім здійснює тільки після повернення редакцією, видавцем, видавництвом цих коштів Видавничому дому.

28. Договір набирає чинності з моменту оформлення Видавничим домом рахунку-фактури на підставі заявки на передплату Передплатника і діє до кінця передплатного періоду.

29. Зобов’язання Видавничого дому щодо надання послуг з оформлення передплати та доставки передплатних видань настають з моменту надходження коштів на поточний рахунок Видавничого дому у сумі, передбаченій у рахунку-фактурі, або при передачі готівки в тій самій сумі Видавничому дому як оплати за цим Договором.

30. Видавничий дім є платником податку на прибуток на загальних підставах, передбачених Податковим кодексом України.

31. Усі спори, повязанні з цим Договором, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо спір не може бути вирішений шляхом переговорів, він вирішується у судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

32. Відносини, не врегульовані цим Договором, регулюються чинним законодавством України.

33. Передплатник, укладаючи даний Договір надає Виконавцю дозвіл на обробку персональних даних Передплатника з метою ведення податкового, статистичного та бухгалтерського обліку та виконання інших вимог законодавства відповідно до Податкового кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, інших нормативних актів.»

34. Передплатник, укладаючи даний Договір підтверджує, що він належно повідомлений про включення персональних даних Передплатника до бази персональних даних і про осіб, яким дані Замовника надаються з метою, вказаною в п. 33 та Передплатнику були роз’яснені його права, визначені Законом України «Про захист персональних даних».
 

 
[1] Адреси та телефони представництв в розділі Контакти.

[2] Надаючи свої відомості – інформацію про особу, Ви тим самим надаєте згоду на її збирання, оброблення та зберігання у базі даних Видавничого дому, яка використовуватиметься Видавничим домом без будь-яких обмежень у часі та території відповідно до ст. 23 Закону України "Про інформацію" та з 10 травня 2011 року відповідно до ст. 11 Закону України "Про інформацію".© 2019 Агентство подписки и доставки «Блиц-Пресса», ЧАО «Блиц-Информ». Права защищены. Разработка